Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu
Chủ đề năm học
Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu
Ngày đăng: 28-01-2018- Đăng bởi: Phạm Trường Quân

Khoa Kế toán - Kiểm toán được thành lập năm 1998 và gồm 3 tổ bộ môn : hệ thống thông tin kế toán, kế toán và kiểm toán. Khoa có 61 giảng viên, bao gồm 1 giáo sư, 1 phó giáo sư, 15 tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh, 29 thạc sỹ và 4 nhân viên hỗ trợ. Khoa đào tạo 2 chuyên ngành:

            + Kế toán:  hệ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

            + Kiểm toán: hệ đại học

     Khoa Kế toán- Kiểm toán đã ký biên bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia Đông Hoa (Đài Loan), Đại học Quốc gia Nghị Lan (Đài Loan) và Đại học Angelo (Hoa Kỳ) về trao đổi giảng viên, chương trình trao đổi văn hóa và tổ chức hội nghị quốc tế từ năm 2018.

1. Tầm nhìn của Khoa:

     Trở thành khoa dẫn đầu trong lĩnh vực kế toán của Bộ Công Thương, tập trung theo hướng ứng dụng và thái độ của sinh viên để làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc trong nước, đa quốc gia và đa ngành. 

2. Sứ mạng của Khoa:

     Cung cấp nguồn lao động có kỹ năng cao và được đào tạo tốt kèm với thái độ chuyên nghiệp cho sự phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại Việt Nam. 

Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Đơn vị liên kết