Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách xét thử tốt nghiệp tháng 6-2019
Ngày đăng: 14-06-2019 - Đăng bởi: Bùi Thị Lan Phương

Sinh viên nào đã nộp đơn mà không có tên trong danh sách phải liên hệ về khoa vào Thứ 2 ngày 17/6/2019 để kiểm tra bổ sung hồ sơ.

Danh sách đạt 

Danh sách không đạt

Trân trọng !

Đơn vị liên kết