Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp thử tháng 6-2019 ( chốt đến ngày 18/6/2019)
Ngày đăng: 18-06-2019 - Đăng bởi: Bùi Thị Lan Phương

Sinh viên kiểm tra thông tin nơi sinh, kết quả tốt nghiệp, Sinh viên nào đã nộp đơn Xét Tốt nghiệp nhưng KHÔNG CÓ TÊN. Các bạn phản hồi về phòng giáo vụ khoa Kế Toán hạn chót 11h30 ngày 20/6/2019.  Sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết nữa.

DANH SÁCH TOT NGHIEP TIN CHI

DANH SACH TOTNGHIEP CAO DANG NGHE

DANH SACH KHONG TOT NGHIEP CAO DANG NGHE

Trân trọng !

Đơn vị liên kết