Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách chính thức công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6-2019
Ngày đăng: 26-06-2019 - Đăng bởi: Bùi Thị Lan Phương

Danh sách chính thức xét công nhận tốt nghiệp tháng 6-2019

Sinh viên kiểm tra lại thông tin: ngày sinh, nơi sinh trên web trường. Nếu sai nộp đơn chỉnh sửa về phòng giáo vụ khoa trước ngày 05/07/2019. Các trường hợp đã nộp và phản hồi về khoa thì sau ngày này mới cập nhật lại.

DANH SACH TOT NGHIEP HE TIN CHI (DH-CD)

DANH SACH TOT NGHIEP CAO DANG NGHE

DANH SACH KHONG TOT NGHIEP CAO DANG NGHE

Khi nào có Giấy chứng nhận tạm thời khoa sẽ thông báo trên web để các bạn lên lấy.

Trân trọng !

Đơn vị liên kết