Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2019
Ngày đăng: 18-07-2019 - Đăng bởi:

Mời sinh viên đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - xét tốt nghiệp tháng 6/2019

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân

SInh viên nhận giùm mang theo CMND photo của sinh viên được cấp giấy chứng nhận

Đơn vị liên kết