Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo lịch hướng dẫn TTTN, TTDN1, TTDN2.
Ngày đăng: 15-08-2019 - Đăng bởi:

Thông báo lịch hướng dẫn TTTN, TTDN1, TTDN2.

Các em theo dõi và đi đúng giờ nhé. Riêng lớp Cô Cồ T Thanh Hương, Cô Nguyễn T Thu Hiền, Thầy Phan Hồng Hải - sẽ có thông báo sau

Trân trọng!

Đơn vị liên kết