Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo Chuyển ngành khóa 14 từ kế toán sang kiểm toán
Ngày đăng: 15-08-2019 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Khoa kế toán - kiểm toán thông báo cho các bạn chuyển ngành từ kế toán sang kiểm toán dành cho khóa 14; thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/08/2019;

Hồ sơ (Mẫu đơn xin chuyển ngành) Liên hệ Phòng giáo vụ-Khoa kế toán - kiểm toán, Lầu 3, nhà D

Lưu ý : -  Đây là đợt chuyển cuối cùng dành cho khóa 14 các bạn lưu ý thời hạn trên

  -    Những bạn đã nộp hồ sơ, đơn xin chuyển tại khoa thì không phải nộp nữa

Đơn vị liên kết