Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo v/v nhận tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2019
Ngày đăng: 20-12-2019 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

Các em sinh viên đã nộp hồ sơ xét học bổng vượt khó hiếu học năm 2019 đến nhận tiền tại Phòng Tài chính kế toán.

Thời gian: Từ ngày 17/12/2019 đến ngày 25/12/2019

(Buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h).

XEM DS NHẬN HỌC BỔNG TẠI ĐÂY:

Đơn vị liên kết