Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020_cập nhật ngày 03/01/2020
Ngày đăng: 03-01-2020 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

Các em kiểm tra "NGÀY SINH, NƠI SINH, GIỚI TÍNH" trong danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020 theo file đính kèm bên dưới, nếu có sai sót so với thông tin trong giấy khai sinh thì các em làm đơn xin điều chỉnh thông tin (mua đơn dưới phòng photo tầng trệt nhà C) và báo về khoa gấp để làm hồ sơ chỉnh sửa thông tin --> chuẩn bị in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và in bằng tốt nghiệp cho các em. Nếu không chỉnh sửa, sau này khi in bằng mọi trường hợp sai sót trên bằng các em phải tự chịu trách nhiệm.

XEM DS SV XÉT TN ĐỢT T01/2020

Đơn vị liên kết