Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
"KHẨN"_Lịch họp sinh viên toàn khóa_HK2 (2019-2020)
Ngày đăng: 07-01-2020 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

Thông báo lịch họp sinh viên toàn khóa:phổ biến quy chế học vụ, hướng dẫn thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và sinh hoạt chủ nhiệm toàn khóa.

Địa điểm: Hội Trường A7

Thời gian: Thứ 6 ngày 10/01/2020​​​​​​​: Ca 1,2,3,4,5

Lưu ý: Thời gian và chia ca theo file đính kèm.

Khi đi mang theo thẻ Sinh viên để điểm danh. Những em trùng lịch học phải có xác nhận của giảng viên bộ môn và nộp về khoa, các trường hợp vắng mặt khác phải có lý do hợp lý.

Trân trọng !

 

Đơn vị liên kết