Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020_chính thức
Ngày đăng: 17-01-2020 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

Các em kiểm tra "NGÀY SINH, NƠI SINH, GIỚI TÍNH" trong danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020 theo file đính kèm bên dưới, nếu có sai sót so với thông tin trong giấy khai sinh thì các em làm đơn xin điều chỉnh thông tin (mua đơn dưới phòng photo tầng trệt nhà C) và báo về khoa gấp để làm hồ sơ chỉnh sửa thông tin --> chuẩn bị in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và in bằng tốt nghiệp cho các em. Hạn chót nhận đơn đến hết ngày 12/02/2020, sau ngày này mọi trường hợp sai sót trên bằng các em phải tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết