Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc tổ chứng vấn đáp các lớp thực tập doanh nghiệp 1 ( đợt 1) Học kì II năm 2019-2020
Ngày đăng: 09-06-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VẤN ĐÁP CÁC LỚP THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 1

 (ĐỢT 1) HỌC KÌ 2 NĂM 2019 – 2020

Yêu cầu đối với các sinh viên tham gia buổi vấn đáp

  • Mặc trang phục lịch sự (đồng phục,…)
  • Chuẩn bị 1 quyển báo cáo (đầy đủ nội dung báo cáo + phụ lục),
  • Đi đúng lịch cụ thể như sau:

Lớp học

Ngày, thứ, giờ, phòng

420300283516 - DHKTKT13A-N2

420300283519 - TTDN1-DH13-GH

420300283517 - TTDN1-DH13

Ngày 12/06/2020, thứ 6, từ 14h00, tại phòng V3.04

420300283503 - DHKT13F

420300283518 - TTDN1-DH13-GH

Ngày 12/06/2020, thứ 6, từ 12h30, tại phòng T4.01

420300283501 - 13A

422000350304 - TTDN1-DH13TT-GH

Ngày 13/06/2020, thứ 7, từ 13h00, tại phòng D10.01

  • Sinh viên tham gia không đúng lịch như đã thông báo coi như 0 điểm phần vấn đáp.
Đơn vị liên kết