Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo họp sinh viên toàn khóa HKII (2019-2020)
Ngày đăng: 15-06-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

THÔNG BÁO HỌP SINH VIÊN TOÀN KHÓA HKII (2019- 2020)

Khoa Kế Toán – kiểm toán thông báo lịch họp sinh viên toàn khóa học kỳ 2 (2019-2020) 

Thời gian : từ 13h đến 18h45 ngày 20/6/2020 theo thời gian cụ thể sau: 

+ CA 1 : DHKT13, DHKT13CLC, DHKTKT13A (13h-14h)

+ CA 2 : DHKT14, DHKT14CLC, DHKTKT14A (14h15- 15h15)

+ CA 3 : DHKT15, DHKT15CLC (15h30-16h30 )

+ CA 4 : DHKT12, DHKT12CLC, DHKTKT12A (16h45- 17h30)

+ CA 5 : CDKT19, CDKT20 (17h45 - 18h45 )

  • Địa điểm : hội trường A7

Lưu ý : Những em trùng lịch học phải có xác nhận của giảng viên bộ môn và nộp về khoa, các trường hợp vắng mặt khác phải có lý do hợp lý. Tải lịch chi tiết tại đây

Trân trọng !

Đơn vị liên kết