Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp học kì 2 năm 2019 - 2020
Ngày đăng: 22-06-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Các em xem điểm nhấn vào link bên dưới để download

1. DiemKLTH_11vl 

2. DiemKLTH_12TT

3. DiemKLTH_12CQ

Đơn vị liên kết