Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc học Tiếng Anh của sinh viên IUH
Ngày đăng: 25-06-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo về việc học Tiếng Anh của sinh viên IUH

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh (TOEIC) của khóa tuyển sinh từ 2017 trở về sau: 450 (đại học), 350 (cao đẳng).

Chương trình đào tạo tiếng Anh gồm: Tiếng Anh 1 (3 tín chỉ), Tiếng Anh 2 (3 tín chỉ), tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh cho tân sinh viên đầu năm, theo format TOEIC.
+ TOEIC dưới 250 : phải học Tiếng Anh 1
+ TOEIC 250 đến dưới 350 : phải học Tiếng Anh 2
+ TOEIC 350 trở lên: được miễn học TA1,2

Sinh viên Chất lượng cao được học 14 tín chỉ Tiếng Anh

Những sinh viên không đạt trình độ Tiếng Anh theo quy định sẽ bị cảnh báo trên hệ thống quản lý đào tạo.

Thông báo này áp dụng từ học kì 1 năm học 2020-2021, thay thế cho các quy định trước đây về học tiếng Anh của sinh viên IUH.

Đơn vị liên kết