Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc đăng ký học phần năm học 2020 – 2021
Ngày đăng: 01-07-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo về việc đăng ký học phần năm học 2020 – 2021

I.Đăng ký và đóng học phí đối với các lớp học phần được mở trong trong học kỳ I
1.Thời gian đăng ký và đóng học phí đối với các lớp học phần được mở đợt 1
Từ ngày 11/7/2020 đến hết 31/7/2020: K14 và K15 (11/7 – 21/7/2020) ; các K còn lại (22/7 – 31/7/2020)
Thời gian hủy học phần lần 1 (do không đủ số lượng mở lớp): 30/7/2020 – 2/8/2020.
Thời gian đóng học phí: 20/7 – 16h30 ngày 24/8/2020
Thời gian hủy học phần lần 2 (đóng học phí, không đủ số lượng khóa lớp): từ 24/8 – 27/8/2020
Thời gian học chính thức của đợt 1: từ 31/8/2020

Đơn vị liên kết