Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo cho sinh viên khóa 15 có nhu cầu chuyển ngành từ Kế Toán qua Kiểm toán
Ngày đăng: 13-07-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Các em sinh viên Khóa 15 có nhu cầu chuyển ngành từ Kế toán qua Kiểm toán chuẩn bị mẫu đơn như sau:

1. Mẫu đơn chuyển ngành: Download

2. Bảng điểm ( đăng kí in tại phòng giáo vụ )

 

Đơn vị liên kết