Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về hạn đóng tiền học phí kì hè 2020
Ngày đăng: 14-07-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Các em sinh viên đã đăng kí học kì hè 2020 cố gắng hoàn thành học phí trước hạn chót ngày 15/7/2020. Nếu quá hạn sẽ bị hủy học phần. 

Đơn vị liên kết