Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo danh sách sinh viên được xét thử tốt nghiệp tính đến ngày 3/8
Ngày đăng: 04-08-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Danh sách xét thử tốt nghiệp tháng 8: Xem tại đây

Danh sách xét thử tốt nghiệp niên chế tháng 8: Xem tại đây

Danh sách không tốt nghiệp tháng 8: Xem tại đây

Lưu ý: Bạn nào đã nộp Đơn xét tốt nghiệp mà không có tên thì liên hệ gấp về khoa trước 10h ngày 5/8/2020.
Các bạn kiểm tra lại thông tin nơi sinh, nếu sai liên hệ về khoa để điều chỉnh đến ngày 15/08/2020.

Đơn vị liên kết