Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc tạo điều kiện trả nợ học phần cho sinh viên đại học khóa 10, 11 và cao đẳng khóa 18
Ngày đăng: 04-08-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đại học khóa 10, đại học khóa 11 và cao đẳng khóa 18 tốt nghiệp ra trường, Khoa Kế toán - Kiểm toán tiếp tục mở các lớp học trả nợ trong học kì 1 năm 2020 - 2021. Do đó, sinh viên nào có nhu cầu học trả nợ khẩn trương liên hệ phòng giáo vụ để được hỗ trợ đăng kí học phần.

Địa chỉ liên hệ: Phòng giáo vụ, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Lầu 3, Nhà D, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp. Điện thoại: 028.38940390 - Ext: 851, 852, 234

Đơn vị liên kết