Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo Hướng dẫn thực tập và khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021
Ngày đăng: 04-09-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến sinh viên một số nội dung liên quan đến hướng dẫn thực tập và khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  1. Kế hoạch hướng dẫn và phản biện:
  • Từ 31/8/2020 đến 13/12/2020: Liên hệ đơn vị thực tập, thực hiện các nội dung môn học theo hướng dẫn của giảng viên và đơn vị thực tập.
  • Từ 14/12/2020 đến 20/12/2020: Nộp bài
  • Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020: Phản biện
  1. Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu để biết giảng viên hướng dẫn chính thức. (Sinh viên khóa cũ học ghép xem thời khóa biểu của lớp gốc).
  2. Môn học Thực tập doanh nghiệp 1, Thực tập doanh nghiệp 2, Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp sẽ học online qua phần mềm Zoom nên sinh viên cần add nhóm zalo với điện thoại của giảng viên hướng dẫn theo danh sách bên dưới để biết lịch hướng dẫn, ID và password của lớp học.
Đơn vị liên kết