Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về hướng dẫn thực tập và khóa luận tốt nghiệp HK1 (2020-2021)
Ngày đăng: 07-09-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo: Buổi đầu tiên hướng dẫn thực tập và khóa luận trong tuần từ 14/9/2020-20/9/2020, khoa sẽ gửi lịch hướng dẫn trên hệ thống học tập trực tuyến LMS, sinh viên đăng nhập LMS hoặc liên hệ với giảng viên hướng dẫn để biết ID và Password vào lớp. Sinh viên do thầy Nguyễn Thành Tài hướng dẫn liên hệ với thầy theo số điện thoại: 0902290585.

Đơn vị liên kết