Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2020
Ngày đăng: 11-10-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01, tháng 8 và tháng 10 năm 2020

Thời gian từ 09/11/2020 đến 17/11/2020

 

Đơn vị liên kết