Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về tập huấn hướng dẫn sử dụng LMS khoa Kế toán - Kiểm toán
Ngày đăng: 12-10-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Nhằm mục đích để  sinh viên đang theo học các môn của khoa kế toán kiểm toán sử dụng LMS một cách hiệu quả nhất , nay khoa kế hợp tổ chức tập huấn sử dụng LMS cho sinh viên khoá mới và sinh viên khoá cũ có nhu cầu cần hướng dẫn thêm về cách sử dụng.

Thời gian: 16h ngày 15/10/2020

Địa điểm: Hội trường A7

Đơn vị liên kết