Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo số 01 về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2020
Ngày đăng: 20-10-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo số 01 về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2020

Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2019; tháng 8/2020 và tháng 10/2020 vào ngày 16/11/2020, bắt đầu lúc 06h00 tại hội trường E4.
Sinh viên đăng ký tham dự trước ngày 07/11/2020 trực tiếp theo đường link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezTC9MH3sZ1tcAKooPortSfvliKmcmSOFwC5OAElxiFCOu9Q/viewform

Sau khi đăng ký, sinh viên lên Khoa đóng tiền đặt cọc mượn lễ phục (650.000 đồng/sinh viên), tại Phòng Giáo vụ (sinh viên chưa đăng ký trực tuyến sẽ không đóng tiền được). Số tiền sẽ được hoàn trả sau khi sinh viên trả lại lễ phục (Trước 12h00 ngày 16/11/2020).
Mọi thông tin chi tiết về buổi lễ phát bằng tốt nghiệp sinh viên vui lòng cập nhật ở thông báo tiếp theo.
Trân trọng.

Đơn vị liên kết