Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo danh sách xét thử tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 tính đến 27/10/2020.
Ngày đăng: 28-10-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Bạn nào KHÔNG có tên vui lòng liên hệ về phòng giáo vụ trước 11h ngày 29/10/2020 để được hỗ trợ giải quyết.

Link danh sách xét thử tốt nghiệp ngày 27/10/2020: Download tại đây

Danh sách chưa tốt nghiệp T10-2020: Download tại đây 

Đơn vị liên kết