Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 10-2020
Ngày đăng: 03-11-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Sinh viên xem danh sách và kiểm tra lại các thông tin nơi sinh, ngày sinh để khoa chỉnh sửa trước ngày 7/11/2020 để Phòng Đào Tạo in chứng nhận tạm thời.

Link Down:

Danh sách tốt nghiệp tháng 10: tại đây

Danh sách cao đẳng nghề    : tại đây

Đơn vị liên kết