Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo kiểm tra việc chuyển ngành từ kế toán sang kiểm toán Khóa 16
Ngày đăng: 15-11-2020 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Các bạn Sinh viên đã làm đơn chuyển ngành kiểm tra lại thông tin trên trang : https://sv.iuh.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html đã được chuyển ngành chưa,

Trong trường hợp đã làm đơn mà chưa được chuyển ngành các bạn xuống khoa (Lầu 3 nhà D) - lấy mẫu đơn và nộp lại Cho Thầy Dũng ký sau đó nộp lại Cho phòng đào tạo

Thời hạn đến hết ngày 04/12/2020

Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các bạn liên hệ - Thầy Nhất: 0976.422.594

Đơn vị liên kết