Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về vấn đáp thực tập (DN1, DN2, TT) học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 02-12-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐÁP THỰC TẬP (DN1, DN2, TT)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Khoa KTKT thông báo đến sinh viên vấn đáp thực tập lưu ý các nội dung sau:

1. Nộp bài báo cáo

1.1. Dạng file qua E-Learning

- Thời gian: từ  ngày 16/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020

- Đại diện nhóm sinh viên nộp bài báo cáo hoàn thiện đã bao gồm phụ lục (đã được giảng viên xét duyệt).

Cú pháp đặt tên file: Mon_2020_1_MaSoSinhvien_MaSoThue.rar.  Trong đó

  •  Mon: TTDN1, TTDN2, TTTN
  •  MaSoSinhVien: Mã số sinh viên nhóm trưởng
  • MaSoThue: Mã số thuế doanh nghiệp thực tập

Trong đó file nén bào gồm các file như sau:

- BaoCao.doc hoặc  BaoCao.docx

- PhuLuc01.doc hoặc (.docx  ; .xls ; xlsx ; .pdf; ....)

- PhuLuc.... .doc hoặc (.docx  ; .xls ; xlsx ; .pdf; ....)

Ngày 23/12/2020 khoa sẽ công bố danh sách các sinh viên được tham gia buổi vấn đáp

1.2. Dạng quyển

- Thời gian: Theo quy định của giảng vien hướng dẫ

- Mỗi nhóm in 2 quyển, (Giấy A4, in trên 2 mặt, in trắng đen (không in màu). Đóng bìa: Bìa màu xanh, đóng gáy bình thường, không đóng gáy lò xo; Nội dung không được điều chỉnh so với file đã nộp qua E-learning)

- Sinh viên nộp cho giảng viên hướng dẫn 1 quyển, giữ lại 1 cuốn để mang theo ngày vấn đáp

- Sinh viên nộp kèm các biểu mẫu chấm theo rubrics đã công bố trên E-learning cho giảng viên hướng dẫn

Tệp bấm được sắp xếp và bao gồm những biểu mẫu sau đây

- Phiếu chấm kỹ năng làm việc nhóm (dành cho nhóm đánh giá thành viên)

- Phiếu chấm kỹ năng làm việc nhóm (dành cho sinh viên tự đánh giá)

- Giấy xác nhận và đánh giá kết quả thực tập (dành cho đơn vị thực tập)

2. Tại ngày vấn đáp (Ngày 27/12/2020)

- Sinh viên mặc đồng phục, đeo thẻ sinh viên.

- Sinh viên đi theo lịch công bố ngày 23/12/2020

- Kết thúc buổi vấn đáp

+ Nếu sinh viên có bất cứ thắc mắc về điểm vấn đáp phải trao đổi với các thành viên hội đồng để được giải đáp ngay trong buổi vấn đáp. Trong trường hợp cần phúc khảo, sinh viên phải thực hiện các thủ tục phúc khảo ngay cuối buổi, khoa sẽ thành lập hội đồng phúc khảo ngay cuối buổi. Mọi việc chậm trễ sẽ không được giải quyết.

                                                                                                  TP.HCM ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                          Th.S Cồ Thị Thanh Hương

Đơn vị liên kết