Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo cho sinh viên xem và kiểm tra lịch thi cuối kỳ
Ngày đăng: 02-12-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Gửi các em sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán  - Kểm toán

Hiện tại Khoa đã xếp xong lịch thi cuối kỳ HK1. Các trường hợp sinh viên bị trùng lịch thi hãy liên hệ về Phòng Giáo vụ Khoa giải quyết trước ngày 15/12/2020

Đơn chuyển ca thi bao gồm:

  • 01 đơn chuyển ca thi ( có ở phòng Giáo vụ)
  • 01 bản in lich thi bị trùng (sinh viên in )

Sau thời gian trên sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm

Trân trọng!

Đơn vị liên kết