Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo bắt đầu nhận đơn xét tốt nghiệp Đợt tháng 12 năm 2020
Ngày đăng: 07-12-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo bắt đầu nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2020

Hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: 

  1. 01 mẫu đơn xét tốt nghiệp ( có tại VPK)
  2. 03 tấm hình 3x4 ( chuẩn quốc tế )
  3. 01 bản sao giấy khai sinh công chứng

                                              

 

Đơn vị liên kết