Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc hướng dẫn thực tập học kỳ 2 năm học 2020-2021
Ngày đăng: 19-01-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

----------------

THÔNG BÁO

 Về việc hướng dẫn thực tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến sinh viên về việc hướng dẫn thực tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 

1. Liên hệ đơn vị thực tập

Sinh viên chủ động liên hệ đơn vị thực tập sớm nhất có thể. Sinh viên có thể lên Phòng giáo vụ Khoa Kế toán - Kiểm toán (Lầu 3 - Nhà D) để xin giấy giới thiệu (nếu cần).

Lưu ý: Sinh viên có thể viết Báo cáo thực tập theo nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 sinh viên) hoặc cá nhân. Các sinh viên trong 1 nhóm có thể thực tập ở các đơn vị khác nhau nhưng lựa chọn 1 đơn vị để viết Báo cáo).

2. Kế hoạch hướng dẫn

Khoa đã phân công giảng viên hướng dẫn cho từng lớp. Sinh viên xem thời khóa biểu để biết lịch hướng dẫn cụ thể (ghi lại ID và Password để đăng nhập vào lớp), đồng thời liên hệ với giảng viên hướng dẫn để tạo nhóm zalo (Danh sách giảng viên hướng dẫn đính kèm file bên dưới). Giảng viên sẽ hướng dẫn online qua phần mềm Zoom. Kế hoạch hướng dẫn cụ thể như sau:

- Thời gian hướng dẫn từ 25/01/2021 đến 16/5/2021 (Buổi đầu tiên trong tuần từ 25/01/2021 đến 07/02/2021).

- Sinh viên hoặc đại diện nhóm sinh viên nộp file hoàn chỉnh bao gồm đầy đủ phần phụ lục qua LMS và nộp cho giảng viên hướng dẫn bản in 01 quyển hoàn chỉnh: 17/5/2021 - 23/5/2021

- Sinh viên photocopy lại 1 quyển đầy đủ để mang đi phản biện.

- Lịch phản biện dự kiến: 31/5/2021 - 06/6/2021

Link file danh sách Giảng viên hướng dẫn: (Download)

Đơn vị liên kết