Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa sinh viên năm 2021
Ngày đăng: 21-01-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa sinh viên 2021

Nhằm lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của sinh viên

Tại hội trường A7 ngày 25/01/2021 và 26/01/2021 Khoa Kế toán- Kiểm toán tổ chức buổi họp sinh viên toàn khóa: phổ biến quy chế học vụ, hướng dẫn thực tập và sinh hoạt chủ nhiệm toàn khoa

Danh sách lớp và giờ sinh hoạt cụ thể có trong file đính kèm.

* Sinh viên lưu ý đi đúng khung giờ được xếp trong files đính kèm

* Buổi sinh hoặt đầu khóa có điểm danh và trừ điểm rèn luyện sinh viên vắng mặt không có phép ( sinh viên vắng mặt phải có lý do hợp lý và đơn xin phép ) !*

Đơn vị liên kết