Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo danh sách nhóm sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kì 2 năm 2020 - 2021
Ngày đăng: 27-01-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KÌ 2 NĂM 2020 -2021

Sinh viên theo dõi danh sách thông tin nhóm sinh viên thực hiện khóa luận tại đây.

Nếu cần điều chỉnh một trong số thông tin sau:

- MSSV nhóm trưởng

- GVHD nghiên cứu khoa học (Tất cả thành viên phải khai báo)

- Đăng kí bổ sung

- Sinh viên chưa tìm được nhóm cũng đăng kí bổ sung (nhập mã số nhóm trưởng là MSSV của mình)

Đăng kí điều chỉnh và đăng kí bổ sung tại LMS  đến hết ngày 31/01/2021

(Lưu ý: Sinh viên nào không cần điều chỉnh thông tin vui lòng không đăng kí lại)

- Sau 31/01/2021, các trường hợp nhóm chưa đủ thành viên hoặc chưa tìm được nhóm khoa sẽ ghép nhóm ngẫu nhiên. Các trường hợp không khai báo thông tin coi như tự ý bỏ học, và phải đăng kí học lại ở các học kì sau.

Link danh sách đính kèm

DANH SÁCH NHÓM SINH VIÊN KLTN HK2 NĂM 2020-2021 - Google Sheets

Đơn vị liên kết