Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo danh sách chính thức nhóm sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kì 2 năm 2020 - 2021
Ngày đăng: 02-02-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

- Sinh viên cập nhật danh sách tại link đính kèm sau đây.

- Các nhóm chưa đủ số lượng thành viên khoa đã ghép nhóm ngẫu nhiên, sinh viên chủ động liên hệ với nhau để thực hiện khóa luận.

- Các trường hợp không đăng kí thông tin hướng nghiên cứu coi như tự ý bỏ học như đã thông báo.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO NGÀY 05/02/2021, SINH VIÊN THEO DÕI TẠI LINK ĐÍNH KÈM.

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1h1sQFCpQD5MpmtjVhZqUySPFBRzyrqXgvfPKu0X92aM/edit#gid=0

Đơn vị liên kết