Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp học kì 2 năm 2020 - 2021
Ngày đăng: 18-02-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến sinh viên danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 trong link đính kèm bên dưới.

- Các nhóm trưởng có cùng giảng viên hướng dẫn chủ động liên hệ với nhau cùng lập group zalo, sau đó thêm các thành viên nhóm mình vào group đồng thời chủ động liên hệ và mời GVHD vào group.

- Hoạt động hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp chủ yếu sẽ theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom. Sinh viên cần trang bị máy tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia đầy đủ và đúng giờ các buổi hướng dẫn theo lịch của giảng viên.

- Thời gian hướng dẫn dự kiến: Từ 01/3/2021 đến 23/5/2021

- Thời gian thu bài và bảo vệ dự kiến: Từ 24/5/2021 đến 06/6/2021

Danh sách tại link đính kèm:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h1sQFCpQD5MpmtjVhZqUySPFBRzyrqXgvfPKu0X92aM/edit#gid=0

Đơn vị liên kết