Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Ngày đăng: 04-03-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Sinh viên đã tốt nghiệp Đợt tháng 1 năm 2021 lên văn phòng Giáo vụ để nhận giấy tốt nghiệp tạm thời

*Lưu ý:

  1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phát vào Thứ 2 - 6 trong tuần 
  2. Bằng tốt nghiệp chính thức năm 2020 phát vào Thứ 6 hàng tuần
Đơn vị liên kết