Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc công nhận xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021
Ngày đăng: 12-03-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

I. DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ :

  • Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp  :

+ Đối tượng :

– Những sinh viên đã Thi Tốt Nghiệp 

– Có chứng chỉ Ngoại Ngữ và Tin Học

+ Hồ sơ gồm :

– Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp điền đầy đủ thông tin trên đơn.

– Nộp kèm 4 hình 3×4 chuẩn quốc tế (áo sơ mi có cổ trên nền trắng ), 2 hình dán vào khung trên đơn và (2 hình bỏ vào túi nhỏ) nộp kèm hồ sơ.

– Bản sao giấy khai sinh.

II. DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ LỚP CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC :

  • Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp  :

+ Đối tượng :

– Những sinh viên đã tích lũy đủ tín chỉ.

– Có chứng chỉ Ngoại Ngữ và Tin Học

– Điểm tích lũy trên 2.0 

+ Hồ sơ gồm :

– Nộp kèm 3 hình 3×4 chuẩn quốc tế (áo sơ mi có cổ trên nền trắng ),  1 hình dán vào khung trên đơn và (2 hình bỏ vào túi nhỏ) nộp kèm hồ sơ.

– Bản sao giấy khai sinh.

III. KIỂM TRA VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN :

  • Kiểm tra thông tin cá nhân trên kết quả học tập  : 

– Họ… đệm…. tên…..( chữ cái viết hoa, dấu….)

– Ngày…… tháng……. năm sinh……

– Nơi sinh……….( chỉ ghi Tỉnh hoặc Thành phố ).

– Giới tính………...

Nếu sai thì nộp hồ sơ chỉnh sửa thông tin gồm

+ Giấy Khai sinh ( Bản Sao có mộc đỏ ) 

+ Đơn xin chỉnh sửa thông tin về PHÒNG GIÁO VỤ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

Lưu ý : Các loại Đơn có bán ở tầng trệt nhà C (hoặc tải trên website Trường).

Sinh Viên đọc và thực hiện theo hướng dẫn.

Thời gian nhận Đơn tại Khoa từ 15/03/2021 đến hết ngày 22/06/2021 

Đơn vị liên kết