Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo cho sinh viên xem và kiểm tra lịch thi Giữa kỳ
Ngày đăng: 29-03-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo sinh viên kiểm tra lịch thi giữa kỳ đã có. Bạn nào bị trùng lịch thi thì lên phòng giáo vụ để được giải quyết.

Thời hạn đến ngày 10/04/2021

Trân trọng!

Đơn vị liên kết