Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo họp sinh viên khoá 16, 17, 18 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Ngày đăng: 26-07-2023 - Đăng bởi: Admin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

---------------------------- 

THÔNG BÁO HỌP SINH VIÊN KHÓA 16, 17, 18

HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

 

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo họp sinh viên khóa 16, 17, 18 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Thời gian: Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023, cụ thể:

  • Ca 1: Khóa 16 từ 7h00 đến 8h15
  • Ca 2: Khóa 17 từ 8h30 đến 9h45
  • Ca 3: Khóa 18 từ 10h đến 11h15

Tải về danh sách đính kèm tại đây

2. Hình thức: Online qua phần mềm Zoom

ID: 963 6027 7572       Password: 409222

Hoặc qua link:

https://zoom.us/j/96360277572?pwd=NWM3VGdpRGtvQ2R3RlVqYnk0amlRdz09

Sinh viên đăng nhập Zoom theo cú pháp: Lớp-Họ tên-MSSV (Ví dụ: DHKT15A-Nguyễn Văn A-1233456)

3. Nội dung: Phổ biến các quy định về học vụ, hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp, giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng nhập trước giờ họp ít nhất 15 phút để ổn định trật tự và điểm danh.

- Sinh viên trùng lịch học phải có xác nhận của giảng viên bộ môn và nộp về cho giảng viên chủ nhiệm, các trường hợp vắng mặt khác phải có lý do hợp lý.

- Sinh viên tham gia buổi họp được cộng 2 điểm rèn luyện, sinh viên không tham gia buổi họp và không có lý do chính đáng bị trừ 2 điểm rèn luyện.

Đơn vị liên kết