Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo v/v nộp đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023
Ngày đăng: 02-08-2023 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo v/v nộp đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023

 

Sinh viên chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xét tốt nghiệp nộp về văn phòng khoa, hạn chót 10/09/2023

Bước 1: Sinh viên nộp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ (bản photo công chứng) cho 2 trung tâm Tin học và khoa ngoại ngữ để lên điểm trước và hậu kiểm

Bước 2: Nộp đơn về văn phòng khoa Kế toán - Kiểm toán: 

 • Hồ sơ cần nộp gồm:
 1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu): Download tại đây
 2. Bảng điểm: SV đăng ký in BĐ tại văn phòng khoa D3.01
 3. Giấy khai sinh (bản sao y)
 4. Biên nhận của TT ngoại ngữ, TT tin học
 5. 03 tấm hình 3×4 (chụp hình nền trắng, áo vest, rửa hình chuẩn visa, giấy kodak chất lượng tốt)

Đối với trường hợp xét trễ hạn

 • Hồ sơ cần nộp gồm:
 1. Đơn xin xét tốt nghiệp trễ hạn (theo mẫu): Download tại đây
 2. Lưu ý: đơn xét trễ hạn phải có chữ ký và dấu của Phường Xã nơi cư trú, hoặc công ty đang công tác
 3. Bảng điểm: SV đăng ký in BĐ tại văn phòng khoa D3.01
 4. Đơn xin cứu xét TN (sinh viên tự chuẩn bị: trình bày lý do bị trễ hạn...) 
 5. Giấy khai sinh (bản sao y)
 6. Biên nhận của TT ngoại ngữ, tin học
 7. 03 tấm hình 3×4 (chụp hình nền trắng, áo vest, rửa hình chuẩn visa, giấy kodak chất lượng tốt)

Lưu ý :

 1. Sinh viên kiểm tra thông tin Nơi sinh, ngày tháng năm sinh trên Cổng thông tin sinh viên 
 2. Đóng đầy đủ lệ phí xét tốt nghiệp tại phòng Tài chính kế toán.
Đơn vị liên kết