Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo v/v phân công giảng viên hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Ngày đăng: 21-08-2023 - Đăng bởi: Admin

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

THÔNG BÁO

Về việc phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp
Học kì 1 năm học 2023 - 2024

 

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo về việc phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (KLTN) học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

- Sinh viên cập nhật danh sách nhóm, giảng viên hướng dẫn và tài liệu hướng dẫn thực hiện KLTN trên Hệ thống học tập trực tuyến LMS (https://lms-faa.iuh.edu.vn/course/view.php?id=1523).

- Sinh viên có cùng giảng viên hướng dẫn chủ động tạo group zalo và liên hệ với giảng viên hướng dẫn để cập nhật lịch hướng dẫn cụ thể.

- Các nhóm chưa đủ số lượng thành viên khoa đã ghép nhóm ngẫu nhiên, sinh viên chủ động liên hệ với nhau để thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Download file hướng dẫn tại đây

 
Đơn vị liên kết