Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về Lịch giáo dục định hướng cho Tân sinh viên Khoá 19
Ngày đăng: 06-09-2023 - Đăng bởi: Admin

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

THÔNG BÁO

Về lịch giáo dục định hướng cho Tân sinh viên khóa 19
 

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo lịch giáo dục định hướng cho Tân sinh viên khóa 19 như sau:

1. Buổi 1: Online qua Zoom, từ 6h30 đến 11h30 thứ Năm ngày 07/9/2023 theo thông tin cụ thể sau đây:

ID cuộc họp: 990 2319 2883, mật mã: IUH2023. Sinh viên đăng nhập theo cú pháp: Lớp-Họ tên-MSSV (Ví dụ: DHKT19A-Nguyễn Văn A-12345678). Sinh viên đăng nhập trước ít nhất 15 phút để ổn định trật tự và điểm danh.

Lưu ý: Khoa chuyển lịch giáo dục định hướng buổi sáng ngày 07/9/2023 từ offline trên Hội trường E4 sang online qua Zoom nên sinh viên không phải lên Hội trường vào buổi này.

2. Buổi 2: Offline tại phòng học với giáo viên chủ nhiệm theo thông tin cụ thể sau đây:

Khoa Kế toán - Kiểm toán.

 

Đơn vị liên kết