Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Khảo sát
Chủ đề năm học
Danh sách các khảo sát năm học 2018-2019
Ngày đăng: 16-04-2019 - Đăng bởi: Admin
STT Nội dung khảo sát Thời hạn thực hiện Đường link
1 Khảo sát về hoạt động hướng dẫn đồ án/khoá luận tốt nghiệp   Link khảo sát
2 Phiếu khảo sát sinh viên năm 1 về chương trình kế toán   Link khảo sát
3 Khảo sát chuyên đề 01: Hóa đơn điện tử và kế toán trong cách mạng công nghiệp 4.0    Link khảo sát
4 Khảo sát chuyên đề 02: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong kiểm toán báo cáo tài chính    Link khảo sát
5 Khảo sát chuyên đề 03: Những chính sách thuế cần biết khi khởi nghiệp    Link khảo sat
6 Khảo sát chuyên đề 04: Hội thảo định hướng nghề nghiệp   Link khảo sát
7 Khảo sát chuyên đề 05: Sự khác biệt giữa kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế    Link khảo sát
8  Khảo sát chuyên đề 06: Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng    Link khảo sat
9  Khảo sát hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên    Link khảo sat
10   Mẫu 1 : Phiếu khảo sát sinh viên năm 3 và năm 4 về chương trình đào tạo    Link Khảo sát
11  Mẫu 2 : Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp   Link khảo sát
12  Mẫu 3_ Phiếu khảo sát doanh nghiệp    
13  Mẫu 4_Phiếu khảo sát của giảng viên về chiến lược của nhà trường     
14  Mẫu 5_Phiếu khảo sát của giảng viên về môi trường làm việc của nhà trường    
15  Mẫu 6_Phiều khảo sát cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên    
16  Mẫu 7 _Phiếu khảo sát sinh về học phần lý thuyết    Link khảo sát
17  Mẫu 08_Phiếu khảo sát sinh viên học phần thực hành    Link khảo sát
18  Mẫu 09_Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động hướng dẫn đồ án - khóa luận    Link khảo sát
19  Mẫu 10_Phiều khảo sát sự hài lòng của nhân viên về chất lượng phục vụ hổ trợ của nhà trường    Link khảo sát
20 Mẫu 11_Phiếu khảo sát sinh viên tình hình về hoạt động phục vụ hổ trợ cộng đồng    Link khảo sát
21  Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp giảng dạy PBL    Link khảo sát
22  Phiếu khảo sát mức độ hài lòng về bộ phận giáo vụ    Link khỏa sát
23 Phiếu khảo sát mức độ hài lòng  về nhân viên hỗ trợ phòng thực hành    Link khảo sát 
24  Phiếu khảo sát sinh viên về mức độ đạt chuẩn đầu ra của khóa học    Link khảo sát

 

Đơn vị liên kết