Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Khảo sát
Chủ đề năm học
Danh sách các khảo sát năm học 2019-2020 (HKI)
Ngày đăng: 06-09-2019 - Đăng bởi: Huỳnh Tấn Dũng
STT           Nội dung khảo sát  Thời gian thực hiện  Đường link
1 Chuyên đề 01: Hội thảo về Hóa đơn điện tử  Tháng 10 Link Khảo sát
2 Mẫu 11_Phiếu khảo sát sinh viên tình hình về hoạt động phục vụ hổ trợ cộng đồng Tháng 9/2019-9/2010 Link Khảo sát

 

Đơn vị liên kết