Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thực tập - Tuyển dụng
Chủ đề năm học
Công ty Nestle tuyển thực tập Bán thời gian
Ngày đăng: 17-11-2019 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

Theo chương trình liên kết thực tập Bán thời gian với công ty Nestle, Phía bên công ty có chương trình thực tập bán thời gian cho sinh viên. 

Khoa điện dự kiến tổ chức cho Nestle tham gia tư vấn cho sinh viên 1 tiếng trong sáng thứ 6, ngày 29/11.

Sinh viên vui lòng đăng ký tham gia trước ngày 25/11 để Khoa điện chủ động xin hội trường, (E4 hoặc A7)

Trân trọng !

Đơn vị liên kết