Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018
Ngày đăng: 01-06-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Tùng

Xem chi tiết:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

Biểu mẫu và Hướng dẫn nộp hồ sơ: xem tại đây

Liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển:

Phòng Quản lý Sau đại học (Phòng E3.03)
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 08. 38940390 – Số nội bộ 106
Email: sdh@iuh.edu.vn – Website: www.sdh.iuh.edu.vn.

Đơn vị liên kết