Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông báo lịch khai giảng lớp ngắn hạn học tháng 11/2018
Ngày đăng: 23-11-2018 - Đăng bởi:

Chủ nhật, ngày 25/11/2018, khoa KTKT - Trường ĐHCN TP HCM sẽ khai giảng lớp:
1. Kế toán thuế chuyên nghiệp: Học tại D13.1 - Lúc 8g00 (A.M)
2. Lớp Kế toán tổng hợp trên phần mềm Misa: Học tại D13.1 - Lúc 13g00 (P.M)
Mời tất cả các anh chị học viên  đã đăng ký học 2 lớp trên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Trân trọng!
PS: Khoa KTKT vẫn tiếp tục nhận học viên đăng ký học các lớp ngắn hạn. Mọi chi tiết xin liên hệ theo hotline: 09818 35 919

Đơn vị liên kết