Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông v/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 2 (tổ chức đào tạo tại Cơ sở chính TP.HCM và Phân hiệu Quảng Ngãi)
Ngày đăng: 04-09-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức
Đơn vị liên kết