Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Báo cáo chuyên đề
Chủ đề năm học
Hoạt động ngoại khóa nâng cao chuyên môn cho sinh viên 2014
Ngày đăng: 17-11-2014 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

Hoạt động ngoại khóa nâng cao chuyên môn cho sinh viên 2014

Hoạt động ngoại khóa là một nội dung có vị trí rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn sinh viên khoa Kế toán kiểm toán trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao kiến thức, làm cho sinh viên hứng thú, yêu thích hơn môn học chuyên ngành Kế toán kiểm toán, ngày 17-11-2014 khoa tổ chức chuyên đề: chia sẻ kinh nghiệm về Tài chính công.

- Nhằm giúp cho học sinh phát triển nhanh về tư duy, trí tuệ tạo cho học sinh khả năng ứng xử tốt, giao tiếp tốt.

- Hình thành các kĩ năng: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp.

- Cung cấp thông tin tăng sự hiểu biết, biết vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn.

- Hướng nghiệp cho học sinh, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về hóa học.

- Phát huy tính tích cưc, chủ động, sáng tạo của sinh viên.

 

Đơn vị liên kết